Knowledge-Sharing Solutions

 

A Knowledge-Sharing Solutions egy webes tudáskezelő keretrendszer. Eredetileg menedzseri notesz céljára fejlesztettük ki, majd a MoReq2 EU-s iratkezelési szabvány fordítási munkáihoz használtuk.

A keretrendszer fejlesztésénél figyelembe vettük a Topic Maps ISO szabványt, és az RDF W3C ajánlást. Steve Pepper – Topic Maps guru – mondása hatja át fejlesztői munkánkat: „A Topic Maps nagyszerűsége abban rejlik, hogy témák szerint rendezhetjük a dolgainkat és nem dokumentumok szerint. Ez a jövő technológiája.”

 

Milyen munkákhoz ajánljuk a KSS keretrendszert?

- Személyes tudás kezeléséhez.

- Kiscsoportokon, kisközösségeken belüli tudás megosztására. A tartalmakat nyitottá tehetjük olvasásra és/vagy listázásra.

- A vállalati (szervezeti) tudás rendszerezésére, kategorizálására. A fogalmak előtérbe állítása, címkézése és a fájlok hozzácsatolása javítja a tudásmegosztás hatékonyságát.

- Nemzetközi tudásbázis létrehozása. Standardok ontológiába tétele, nyelv/ország szkóp váltás megoldással.

Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy a KSS keretrendszer segítségével, a fejünkben lévő, úgynevezett tacit tudás tehetjük rögzített tudássá, úgynevezett explicit tudássá, és ezzel elősegíthetjük a személyes illetve a közösség sikerét.

Minták és referenciák:

Tudáskezelő alkalmazásokban:

- MoReq2010 iratkezelési standard minta-ontológiába tétele: www.exkss.com/moreq.

- IFRS-ek minta-ontológiába, minta-taxonómiába tétele: www.exkss.com/ifrs.

- Consultatio Kft. könyvvizsgálati és controlling ontológiája.

- Adótanácsadói kisközösség tudásmegosztása.

Oktatásban – tananyagok, standardok és jogszabályok tudásbázisba tételénél:

- XBRL standard tudásbázisba tétele: www.exkss.com/xbrlst.

- A Pécsi Tudományegyetemen az Intelligens webes alkalmazások című kurzus tananyagának tudásbázisba tétele.

Dokumentumkezelő alkalmazásokban:

- Dokumentumkezelési mintaalkalmazások: www.exkss/com/docman.

- Könyvvizsgálói auditok dossziézása az Auditex Kft-nél.

- Háziorvosi formanyomtatványok kezelése a Vitalitás Kft-ben.

- Projekt iratok kezelése a SCADA Kft-nél.

Notesz alkalmazásokban:

- Notesz mintaalkalmazások: www.exkss/com/notes.

- Menedzseri notesz a SCADA Kft-nél.

A KSS keretrendszer kézikönyve a www.exkss.com/kss/userg webcímen található meg. A mintaként felvett szervezetekben (pl. moreq) bárki regisztrálhat és 1 GB tárterületig szabadon dolgozhat.

Missziónknak tekintjük a tudás nyitottá tételét, amire a keretrendszer neve is utal: „Tudásmegosztási megoldások”.

 

2013. január 21.                                 Kovács Zsigmond (kovacs.zsigmond@kovex.hu)